Świat Ciszy I/2020

Swiat-Ciszy-1-2020

Wszystkie artykuły zawarte w czasopiśmie dostępne są poniżej w tłumaczeniu na PJM.

Słowo wstępu

Historia Barbary Grochowskiej

Kultura Głuchych „Jesteśmy motylami”

Głucha – Niezależna – Szczęśliwa

Nasza droga do Telewizji

Migaj Naturalnie

Miłość do tenisa stołowego

Psychologia sportu cz.1

Aplikacja Alarm 112