Projekt pt.: „Historia Polski – rozumiem!”

Głównym założeniem naszego projektu jest ukazanie historii Polski w kontekście przekrojowym od początku powstania państwa aż do czasów współczesnych. Wykorzystujemy daty wydarzeń jako punkty wyjścia do wyjaśnienia historii naszego kraju i ich konsekwencji w kontekście budowania państwowości.
W 14 odcinkach edukacyjnych publikowanych w pjm i języku polskim przedstawiamy postaci i wydarzenia, które wpłynęły na historię naszego kraju. Dzięki quizom można sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę.

Celem projektu jest inspirowanie do odkrywania historii Polski i świata samodzielnie lub z pomocą nauczycieli. Prezentowane informacje  zawarte w materiałach edukacyjnych są materiałem pomocniczym i nie wyczerpują  tematu omawianych wydarzeń historycznych. Staraliśmy się unikać poruszania kwestii niejednoznacznych, które wymagają bardziej szczegółowego wprowadzenia, choć nie we wszystkich materiałach się to udało. Materiały edukacyjne nie zastępują podręczników do historii. Ich zadaniem jest zachęcanie odbiorców aby  do podręczników i opracowań historycznych sięgać i poznawać szczegółowo historię naszego kraju na tle Europy i świata.

Jak korzystać z materiałów

Materiały edukacyjne:

 1. Chrzest Polski 966 rok
 2. Koronacja Bolesława Chrobrego na króla w 1025 roku
 3. Rozbicie dzielnicowe 1138 rok
 4. Koronacja Władysława Łokietka w 1320 roku
 5. Bitwa pod Grunwaldem  w 1410 roku
 6. Unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku
 7. Konstytucja 3 maja 1791 roku
 8. Rozbiory Polski 1772, 1793, 1795 rok
 9. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku
 10. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku
 11. Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku
 12. Ogłoszenie stanu wojennego w 1981 roku
 13. Upadek komunizmu w 1989 roku
 14. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku

 

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych we współpracy z Kołem Głuchego Tłumacza działającym przy OSWG im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.