Cofnijmy się o kilkadziesiąt lat. Jeszcze przed II wojną światową pierwszy magazyn dla osób niesłyszących nosił nazwę "Świat Głuchoniemych".

W latach 80. ogłoszono konkurs na nową nazwę miesięcznika  -„Świat Niesłyszących”, „Panorama Ciszy”, „Sygnał”, „Krąg”, „W Kręgu Ciszy” - to tylko niektóre z propozycji, które się pojawiły.
Zdecydowano, że wygra „Świat Ciszy”, a pierwszy magazyn dumnie noszący tą nazwę wydano w 1983 roku.

Z perspektywy czasu nazwa ta wydaje nam się bardzo trafna. Miejscem, w którym czujemy się swobodnie, jest nasze otoczenie, to jest nasz świat, Świat Ciszy. Chcemy zaprosić wszystkie osoby - twórzmy to miejsce wspólnie.

Po 35 latach od stworzenia czasopisma mamy zaszczyt zaprezentować najnowsze, nieco zmienione wydanie "Świata Ciszy". Pragniemy tworzyć informacje w 6 działach tematycznych: najciekawsze wydarzenia z kraju i ze świata, historia, sport, kultura, edukacja i praca. W każdym z działów będziemy na bieżąco umieszczać informacje w języku migowym i z napisami - mamy nadzieję, że ta forma przypadnie Wam do gustu.

Bardzo prosimy, podpowiadajcie nam, komentujcie, RAZEM twórzmy Świat Ciszy. Piszcie śmiało na nasz redakcyjny adres meilowy: swiatciszypzg@gmail.com

Redaktor naczelny: Krzysztof Kotyniewicz
Redaktor prowadząca: Aldona Kramek
Zespół redakcji: Bernard Kinov, Łukasz Kembłowski

Wydawca:
Polski Związek Głuchych Zarząd Główny
ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa

 

Kwartalnik Świat Ciszy jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Materiałów redakcyjnych wydawnictwo nie wysyła do autoryzacji. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów, a także zmiany tytułów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk materiałów lub ich części tylko za pisemną zgodą redakcji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Artykuły nie muszą odzwierciedlać poglądów wydawnictwa.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego