ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU

11 listopada 1918 roku oficjalnie zakończyła się I wojna światowa, w czasie której Polacy walczyli w wojskach państw centralnych i ententy. Polska po 123 latach wróciła na mapę Europy. Władzę wojskową, a następnie cywilną przekazano Józefowi Piłsudskiemu. Narodziła się II Rzeczypospolita – republika parlamentarna o ustroju demokratycznym. Walka o kształt II Rzeczypospolitej trwała jeszcze kilka lat po zakończeniu wojny.  Walczono o zakres terytorialny Polski  w trakcie obrad konferencji wersalskiej, plebiscytów oraz walk zbrojnych między innymi w Wielkopolsce, we Lwowie, na Śląsku. 

W 1920 roku Polska walczyła w wojnie z Rosją bolszewicką. Podczas tej wojny odbyła się ważna bitwa  warszawska  zwana „cudem nad Wisłą”. Okres II RP obfitował w wiele burzliwych wydarzeń politycznych,  np.: zastrzelenie pierwszego prezydenta, wprowadzenie dwóch konstytucji czy  zamach stanu i  rządy autorytarne. Symbolami odbudowującego się państwa było między innymi wybudowanie portu w Gdyni czy stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

SYTUACJA W EUROPIE

QUIZ

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.