Świat Ciszy III/2020

Poniżej zamieszczamy czasopismo w formacie PDF. Aby przejrzeć jego zawartość należy posłużyć się strzałkami nawigacyjnymi w lewym dolnym rogu dokumentu.

Swiat-Ciszy-3-2020

Bezpośredni link do czasopisma w formacie PDF :

Pobierz Świat Ciszy 3/2020

Wszystkie artykuły zawarte w czasopiśmie dostępne są poniżej w tłumaczeniu na PJM.

Słowo wstępu

Działania w kierunku dostępności

Rozmowa z Katarzyną Kisiołek

Projektant Adrian Fabian w świecie mody

Wywiad z Danielem Kotowskim

Malowane żołnierzyki z Polskiego Związku Głuchych

Mazury Zachodnie otwierają się na osoby Głuche

Turystyka osób Głuchych

XVI Integracyjny Rajd Turystyczny osób niesłyszących

Niezwykły zespół PZG Łódź