UPADEK KOMUNIZMU W 1989 ROKU

Rok 1989 przyniósł nadzieję na zmiany w Polsce. Pierwszym krokiem były rozmowy strony rządowej z przedstawicielami strony opozycyjnej w formie tak zwanego Okrągłego Stołu. Obrady toczyły się od lutego do kwietnia 1989 roku. W wyniku negocjacji zawarto porozumienie, na mocy którego strona rządowa zgodziła się przywrócić urząd prezydenta, przeprowadzić częściowo wolne wybory do sejmu oraz całkowite wybory do senatu. Ponownie zarejestrowano Solidarność, a także ukazała się pierwsza w oficjalnym obiegu, niezależna gazeta „Gazeta Wyborcza”. 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory parlamentarne. Wynik wyborów pokazał, że polskie społeczeństwo odrzucało system komunistyczny. Po negocjacjach Wojciech Jaruzelski został prezydentem, a Tadeusz Mazowiecki pierwszym niekomunistycznym premierem. 29 grudnia 1989 roku wprowadzono nową nazwę państwa „III Rzeczypospolita” oraz obiecano zmiany ustrojowe takie jak: zmiany w konstytucji, pluralizm polityczny, wprowadzenie zasady samorządności i wolności gospodarczej, nowe godło z orłem w koronie. Zaczęła się demokracja w Polsce.

SYTUACJA W EUROPIE

QUIZ

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.