WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ W 1939 ROKU

1 września 1939 roku Adolf Hitler, bez wypowiedzenia wojny, zaatakował Polskę. Hitler kierował się ideologią nazizmu oraz realizował swój plan budowy wielkiej III Rzeszy. Wojnę rozpoczęła walka o Westerplatte. Polacy liczyli na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii, ale jej nie otrzymali. Dodatkowym osłabieniem Polski był atak od wschodu Armii Czerwonej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Adolf Hitler i Józef Stalin zaplanowali IV rozbiór Polski. Polska przez ponad pięć lat była pod okupacją niemiecką. Władze polskie przeniosły się do Londynu. W Polsce działało Polskie Państwo Podziemne, które współpracowało z władzami polskimi w Londynie. Niemcy mieli plan wyniszczenia kultury polskiej, ludności polskiej oraz narodowości żydowskiej. W wielu miastach założyli getta. Tam w śmiertelnych warunkach musieli mieszkać Żydzi, Polacy byli wywożeni do pracy do Niemiec lub zabijani przez nazistów. Niemcy utworzyli obozy koncentracyjne do zagłady Żydów i Polaków np. w Auschwitz Birkenau, Majdanku, Treblince i wiele innych.


SYTUACJA W EUROPIE

QUIZ

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.