KORONACJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W 1320 ROKU

Oficjalną datą ponownego zjednoczenia ziem polskich jest rok 1320 czyli koronacja Władysława Łokietka na króla Polski. Z powodu zagrożenia zewnętrznego ze strony sąsiadów jak np. Czechy, zakon krzyżacki i Marchia Brandenburska, a nawet Mongołów dużo wcześniej były próby zjednoczenia państwa.
W różnych dzielnicach próbowano rozpocząć jednoczenie kraju: na Śląsku w Monarchii Henryków Śląskich, w Wielkopolsce rządzonej przez Przemysła II. Był on nawet przez kilka miesięcy królem Polski. Przemysł II został koronowany w 1295 roku, ale jego władza trwała krótko. Został zamordowany kilka miesięcy później. Następnie na króla Polski koronował się w 1300 roku Wacław II czeski. Potem rządził jego syn Wacław III do 1306 roku.
Na korzyść zjednoczenia wpływało: wspólny język, kultura i tradycja oraz kult wspólnych świętych czyli św. Wojciecha i św. Stanisława.

Sytuacja w Europie
QUIZ

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.