UNIA POLSKO-LITEWSKA W LUBLINIE W 1569 ROKU

Od XIV wieku Wielkie Księstwo Litewskie było związane z Koroną Królestwa Polskiego dzięki unii personalnej zapoczątkowanej przez Władysława Jagiełłę i Jadwigę. Oznaczało to, że każdy z krajów posiadał oddzielne instytucje i system administracyjny i jedyne co było wspólne to władca.
Zmianę w tym systemie wprowadził król Zygmunt August, który nie posiadał dzieci. Po jego śmierci unia między Polską i Litwą przestałaby istnieć. Bardzo by to osłabiło obydwa państwa np. trudniej jest bronić granic z jednym wojskiem. Żeby unia między Polską i Litwą nie została zerwana król między innymi przyłączył do Polski ziemie litewskie.
Oficjalnie dnia 28 czerwca 1569 roku* w Lublinie została zawarta unia polsko-litewska. Polska i Litwa zostały połączone unią realną. Od tej pory obydwa państwa nosiły jedną nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów. Na czele państwa stał król wybierany wspólnie przez szlachtę polską i litewską.

  • Pierwotnie w tekście pojawił się błąd: 27 czerwca 1569 zamiast 28 czerwca 1569 - za co serdecznie przepraszamy. Doprecyzowując: dnia 28 czerwca 1569 został uchwalony akt unii, natomiast podpisanie dokumentu nastąpiło 1 lipca 1569 roku.

SYTUACJA W EUROPIE

QUIZ

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.