CHRZEST POLSKI 966 rok

Najstarsze pisemne informacje na temat państwa polskiego pochodzą z drugiej połowy X wieku. Według jednej z teorii państwa plemienne zamieszkujące tereny ziem polskich zostały zjednoczone dzięki utworzeniu się dynastii panującej. Pierwszym historycznym władcą Polski i założycielem dynastii był Mieszko I. Mieszko I był doskonałym wodzem, wojownikiem i politykiem. W 966 roku podjął ważną decyzję i państwo polskie za zgodą Niemiec przyjęło chrzest. Chrztu udzielili duchowni z Czech. W Poznaniu powstało biskupstwo misyjne, które podlegało Rzymowi. Pierwszym biskupem misyjnym był Jordan.

Przyjęcie chrztu pomogło w jednoczeniu państwa polskiego. Wzmacniało pozycję księcia w oczach poddanych i jednoczyło wokół niego – książę występował jako pomazaniec boży. Dodatkowo, chroniło przed najazdem ze strony wrogich państw, które pod pretekstem chrystianizacji grabiły ziemie swoich sąsiadów. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I i jego dwór wzmocniło i rozwinęło państwo polskie w średniowieczu.

Sytuacja w Europie
Quiz

 

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.