OGŁOSZENIE STANU WOJENNEGO W 1981 ROKU

Od początku lat 80- tych pogorszała się sytuacja polityczna i gospodarcza kraju. Polacy nie zgadzali się na kolejną podwyżkę cen produktów. Żądali wprowadzenia zmian społecznych i politycznych. Po strajkach ludności latem 1980 roku władza reprezentująca PZPR zgodziła się na 21 postulatów pracowników Stoczni Gdańskiej. Porozumienie podpisano 30 sierpnia 1980 roku. Jednym z żądań było utworzenie Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Protesty nie ustawały. Władze PZPR otrzymywały rozkaz od ZSRR, aby zniszczyć opozycję. W październiku 1981 roku I sekretarzem został generał Wojciech Jaruzelski. W nocy 13 grudnia 1981 roku gen. Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego. Aresztowano ponad 10 tysięcy osób w tym przywódców opozycji, zakazano działalności organizacji, wprowadzono godzinę milicyjną, zakazano manifestacji, kontrolowano rozmowy telefoniczne, cenzurowano listy. 16 grudnia 1981 roku w kopalni Wujek w Katowicach odbyła się jedna z najkrwawszych pacyfikacji strajkujących. Od kul wojska i milicji zmarło 9 górników. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku. Liczbę ofiar stanu wojennego szacuje się na ponad 50 osób.

SYTUACJA W EUROPIE

QUIZ

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.