ZAKOŃCZENIE II WOJNY ŚWIATOWEJ W 1945 ROKU

II wojna światowa zakończyła się w 1945 roku. Polska była w sojuszu państw antyniemieckich i oficjalnie wojnę zakończyła jako zwycięzca. Niestety, w wyniku polityki Józefa Stalina, Polska została w strefie wpływów Rosji, a w kraju władzę przejęli komuniści. Od zakończenia wojny Polska była pod radziecką okupacją.

Przeciwnicy radzieckiej okupacji utworzyli partyzantkę antykomunistyczną nazwaną Żołnierze Wyklęci. Oficjalnie w Polsce władzę zwaną: demokracją ludową sprawowały osoby pracujące na rzecz państwa radzieckiego. W 1952 roku wprowadzono nową nazwę Polski – Polska Rzeczypospolita Ludowa, a konstytucja, narzucona przez Stalina, była dowodem, że PRL nie jestem krajem suwerennym i demokratycznym.

Sytuacja w Europie
QUIZ

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.