1. Informacje na temat omawianego wydarzenia publikowane są w języku polskim i polskim języku migowym
  2. Słowa zaznaczone w tekście na żółto po naciśnięciu odsyłają do krótkiej informacji w pjm z napisami w j.polskim na temat postaci historycznej, wydarzenia, nazwy.
  3. Po naciśnięciu wyrażenia SYTUACJA W EUROPIE nastąpi odesłanie do filmu w pjm z napisami w j.polskim dotyczącym kontekstu europejskiego dla omawianego wydarzenia z historii Polski
  4. Po wybraniu słowa QUIZ pojawią się pytania do tekstu z opcją sprawdzenia poprawnych odpowiedzi natychmiast po zakończeniu quizu.