WSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ W 2004 ROKU

W roku 1991 rozpadło się ZSRR i Polska mogła wprowadzić zmianę w polityce zagranicznej. Polskim priorytetem była integracja z instytucjami demokratycznymi świata – Radą Europy, NATO, Unią Europejską oraz silna współpraca z USA. Polska rozpoczęła starania o wstąpienie do Unii Europejskiej. Oficjalny wniosek złożyła w 1994 roku. Przygotowania i negocjacje zakończyły się 1 maja 2004 roku.

W 2003 roku odbyło się referendum ogólnokrajowe czy Polacy chcą przystąpić do Unii Europejskiej. Ponad 77 % głosujących opowiedziało się za wejściem do UE. Ratyfikacja traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej została podpisana przez prezydenta RP, premiera rządu, marszałka sejmu.      W 2004 roku UE przyjęła 10 nowych państw. Wejście do UE umocniło budowę demokracji w Polsce, przyczyniło się do wielu pozytywnych zmian w różnych gałęziach gospodarki (liczne inwestycje, zmiany na rynku pracy) oraz społeczne – swoboda przepływu osób i kapitału.

SYTUACJA W EUROPIE

QUIZ

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych.
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.