Świat Ciszy II/2020

Poniżej zamieszczamy czasopismo w formacie PDF. Aby przejrzeć jego zawartość należy posłużyć się strzałkami nawigacyjnymi w lewym dolnym rogu dokumentu.

Swiat-Ciszy-2-2020

Wszystkie artykuły zawarte w czasopiśmie dostępne są poniżej w tłumaczeniu na PJM.

Słowo wstępu

W czasie kwarantanny

Cicha kultura

Nauka polskiego języka migowego

Nauka w czasie pandemii

Wywiad z maturzystką

Psychologia sportu cz.2

Działania PZG w Olsztynie

Trening w czasie kwarantanny

Wideoinfolinia