Świat Ciszy II/2022

Poniżej zamieszczamy czasopismo w formacie PDF.

Numer-2-2022-1-2

Słowo wstępu:

Muzeum dostępne:

Niesłysząca Ukrainka pomaga Głuchym uchodźcom:

Moda Głuchych w latach 1919-1939:

Historia Kamienicy Cymermanów:

„Polska. Siła obrazu” w PJM:

Wywiad z Witoldem Sitkiewiczem:

Karol Jerzy Nowakowski – wspomnienie:

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy: