Zarząd Główny Polskiego Związku Gluchych oswiadczenie w sprawie wyłudzania pieniędzy