poster

Zakończenie projektu partnerskiego „Gamifikacja – wstęp do nauki i nauki do gry”

Gamifikacja to wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe (źródło Wikipedia)


Podsumowanie dwuletniej pracy w ramach międzynarodowego projektu odbyło się 27 czerwca 2018 w Madrycie w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Partnerami w projekcie są instytucje i organizacje z Hiszpanii, Włoch, Turcji oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych z Polski. W ramach partnerstwa powstały następujące produkty:
- badanie potrzeb młodzieży na grupie 300 osób,
- badanie potrzeb pracowników młodzieżowych w tym nauczycieli 50 osób,
- ogłoszenie konkursu dot. logotypu projektu (wygrana logotypu nadesłanego z Polski)
- szkolenia dla pracowników młodzieżowych i nauczycieli (e-learningowe i stacjonarne) z założeń edukacji pozaformalnej i wykorzystania gamifikacji w pracy z młodzieżą,
- międzynarodowe spotkania on-line i wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami młodzieżowymi i nauczycielami z krajów partnerskich,
- kursy e-learningowe i stacjonarne dla młodzieży z zakresu pisania i zarządzania projektami,
- kursy e-learningowe z zakresu tworzenia i wykorzystywania gamifikacji w życiu codziennym, programowania i kodowania,
- przeprowadzenie trzech pilotażowych gamifikacji w warszawskich szkołach: Przystanek Łucka, Plac Trzech Krzyży,
- stworzenie projektu aplikacji na telefon z elementami gamifikacji umożliwiającej korzystanie z materiałów edukacyjnych
- materiały poprojektowe w formie bezpłatnego przewodnika metodologicznego dotępnego w języku polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, tureckim (udostępniony do pobrania we wrześniu 2018).