Wywiad z przedstawicielem MRPiPS – Dyrektorem Michałem Pelczarskim