Świat Ciszy III/2021

Poniżej zamieszczamy czasopismo w formacie PDF. Aby przejrzeć jego zawartość należy posłużyć się strzałkami nawigacyjnymi w lewym dolnym rogu dokumentu.

Numer-3-2021

Słowo wstępu:

Franciszek Ksawery Prek – 220 rocznica urodzin:

Marcin Kubalski – niesłyszący mistrz snookera:

Wywiad z Głuchym Artystą Tomaszem Grabowskim:

Niezwykły spektakl z Poznania „Nie mów nikomu”:

Wspomnienie o Petroneli Pawłowskiej:

Polska. Siła obrazu” w PJM:

Pouring art – wylewane obrazy:

Wywiad z Pawłem Sosińskim: