poster

Solidarne wybory niesłyszących już w nowej siedzibie

PSZCZYNA. W czasie, gdy gorączka przedwyborcza i rywalizacja o stanowiska w samorządach terytorialnych opanowały nasz powiat, swoje zgodne i sumienne wybory przeprowadziło Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących.

W niedzielę, 14 października, tuż przed głosowaniem, członkowie stowarzyszenia spotkali się tradycyjnie na mszy św. w Klasztorze Sióstr Boromeuszek w Pszczynie. Nabożeństwo w języku migowym poprowadził diecezjalny duszpasterz osób niesłyszących, ks. Bogusław Świech, który na co dzień pełni posługę w parafii w Piasku.

Tegoroczne wybory były wyjątkowe, ponieważ połączone zostały z oficjalnym otwarciem nowej siedziby PSN w budynku przy ul. Kopernika 12, którym zarządza Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie (poprzedni klub PSN znajdował się przez 18 lat w kamienicy przy ul. Bramkowej 2). Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się z udziałem burmistrza Pszczyny, Dariusza Skrobola oraz wicestarosty pszczyńskiego, Krystiana Szostaka.

Podczas spotkania burmistrz nie krył zadowolenia z przeprowadzki niesłyszących do wyremontowanego, liczącego 110 m2 przestronnego lokalu – miejsca, które wciąż będzie integrować i zapewniać bezpieczeństwo funkcjonowania społeczności stowarzyszenia.

Następnie, wśród kilkudziesięciu zebranych odbyła się najważniejsza część zebrania. W głosowaniu jawnym wybrano siedmiu przedstawicieli tworzących zarząd oraz trzech reprezentantów komisji rewizyjnej. Nowym prezesem Pszczyńskiego Stowarzyszenia Niesłyszących został jego wieloletni członek, 64-letni Eugeniusz Rejnowicz.

PSN rozwija skrzydła

Podczas wyborów podsumowano ostatnie cztery lata działalności i rozliczenia roczne stowarzyszenia. Obecnie ta niezależna organizacja zrzesza blisko 70 osób głuchych oraz słabo słyszących z terenu powiatu pszczyńskiego i nie tylko, ponieważ do klubu uczęszczają też przyjezdni z Bielska-Białej, Oświęcimia czy Tychów. Spotkania członków odbywają się regularnie we wtorki i piątki każdego tygodnia.

Organizowane inicjatywy PSN z roku na rok są coraz szersze, zapewniając ciekawe atrakcje dla osób niesłyszących w różnym wieku. W corocznym harmonogramie wydarzeń znalazły się m.in.: ogólnokrajowy Pszczyński Halowy Turniej Piłki Siatkowej Niesłyszących (w którym Pszczyna zajmuje czołowe lokaty), drużynowy turniej kręglarski, zawody wędkarskie, Integracyjny Piknik Rodzinny często z ponad 100-osobową frekwencją czy Międzynarodowy Dzień Głuchego. Stowarzyszenie organizuje kilkudniowe wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki. Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie „Spektakl bez barier”, członkowie PSN zobaczyli trzy spektakle tłumaczone w języku migowym w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. W świetlicy niesłyszący uczestniczą w szkoleniach z pierwszej pomocy i warsztatach z oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, asp. sztab. Karoliną Błaszczyk, która ukończyła kurs języka migowego II stopnia. - Na spotkaniach przestrzegam niesłyszących przed oszustwami, kradzieżami i popularnymi wykroczeniami. Nawiązaliśmy także kontakt z katowickimi dziennikarzami programu TVP3 - „Spotkania w świecie ciszy”, w którym głuchoniemi bohaterowie przedstawiają swoje zainteresowania, mówią o codziennym życiu i ograniczeniach. Liczę na to, że współpraca ta będzie owocna i uda się zrealizować nawet kilka odcinków w Pszczynie - mówi Karolina Błaszczyk.
W tym roku Pszczyńskie Stowarzyszenie Niesłyszących oraz Duszpasterstwo Niesłyszących swoją dotychczasową, 68-letnią, wspólną historię w postaci dokumentów, pamiątek i fotografii zabezpieczyły w szczególny sposób, umieszczając je w „Pszczyńskiej Kapsule Czasu”, by za 100 lat, kolejne pokolenia mogły poznać swoje korzenie i kontynuować tradycje przodków.

Tomasz Gruca

fot. Tomasz Gruca Nowo wybrane władze Pszczyńskiego Stowarzyszenia Niesłyszących będą sprawowały swoje obowiązki przez najbliższe cztery lata.