Projekt „Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu” – wywiad

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w terminie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. realizował projekt „Ochrona praw konsumentów – osób z niepełnosprawnością słuchu”.

Projekt ten realizowany był dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki temu projektowi powstało kilka materiałów edukacyjnych, a także wywiad z panem Krzysztofem Ostafińskim, który z zawodu jest radcą prawnym,
a od kilku lat zajmuje się edukacją ekonomiczną, w tym także koordynuje grupę trenerów, którzy działają na terenie całej Polski.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia materiału z rozmowy. Film tłumaczony jest na polski język migowy.