Program „Dobry Start”

300 plus

Rząd wprowadził nowy program o nazwie „Dobry start”, potocznie nazywany 300 plus. Jest to rodzaj świadczenia, które przysługuje rodzicom bądź opiekunom na dziecko uczące się, aż do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością do ukończenia 24 lat. Jest to wypłata w wysokości 300 złotych, która przysługuje raz w roku. Kwota ta przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny, czy liczby posiadanych dzieci.

Program ten jest częścią polityki rodzinnej premiera Mateusza Morawieckiego. Celem świadczeń jest pomoc oraz wparcie rodzin w okresie rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pieniądze wypłacone zostaną również dzieciom, które wychowują się w rodzinach zastępczych, domach dziecka
i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych.

Aby otrzymać pieniądze, należy jedynie wypełnić wniosek. Termin ich składania mija 30 listopada 2018 r. Jedynie rodzice lub prawni opiekunowie mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną, poprzez platformę Ministerstwa Rodziny (https://empatia.mrpips.gov.pl/), bądź poprzez bankowość elektroniczną banku.

Wnioski złożone osobiście, w formie papierowej to jedyna możliwość dla rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, jak również dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wniosek taki należy złożyć do urzędu gminy lub miasta, bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Program nie obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do zerówek, uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz studentów.

Środki z tego świadczenia nie podlegają opodatkowaniu ani egzekucji komorniczej.

 

Źródła:
https://finanse.wp.pl/300-plus-dla-kogo-zasady-wniosek-6279072593729153a
http://www.gs24.pl/strona-kobiet/macierzynstwo/a/300-plus-jak-zlozyc-wniosek-o-300-wniosek-online-terminy-wyprawka-dla-ucznia-3082018,13303582/

 

Tekst: Weronika Wyszomirska-Gano

Nagranie i montaż: http://www.studiomajowa.pl/