Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiła ofertę pomocy

Pragniemy poinformować, że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy uruchomiły ofertę pomocy w zmianie szkodliwych zachowań dla osób głuchych i słabosłyszących z problemami alkoholowymi oraz ich bliskich.

Oferta jest udzielana bezpłatnie, dostępna w języku migowym (PJM lub SJM) dla mieszkańców całej Polski (on-line - skype)

Poniżej linki:

Film informacyjny w języku migowym

szczegółowe informacje