Mam prawo do informacji w PJM

Polski Związek Głuchych rozpoczyna kampanię społeczną, której celem jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i usług, tak aby mógł z nich korzystać każdy. Wszyscy jesteśmy równi, nikt nie powinien być wykluczony. Dostępność dla osób głuchych oznacza powszechny dostęp do Polskiego Języka Migowego (PJM)

Szacuje się, że w Polsce jest około 50 tyś. osób z niepełnosprawnością słuchu. Polski język migowy jest dla osób głuchych pierwszym, naturalnym językiem, a język polski jest dla nich językiem obcym.

Poprzez kampanię zwracamy uwagę, iż Polski Język Migowy umożliwia samodzielność i niezależność osób głuchych. Tłumacz polskiego języka migowego, to podstawa ale możemy wykorzystać innowacyjne rozwiązania i technologie do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

W ramach kampanii powstał spot, który swoim przekazem zwraca uwagę, iż osoby z niepełnosprawnością słuchu mają prawo do języka zrozumiałego dla siebie jako osoby ze szczególnymi potrzebami. Polski Język Migowy umożliwia samodzielność i niezależność osób głuchych.

Kampania realizowana jest w ramach projektu ,,Fundusze Europejskie dla dostępności – Głusi” , który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyłącz się do nas i promuj dostępność

#mamprawodoinformacjiwpjm

Wersja napisy + PJM
Wersja z audiodeskrypcją

Informacja o projekcie ,,Fundusze Europejskie dla dostępności – Głusi