FE dla dostępności

Polski Związek Głuchych  realizuje projekt pn. ,,Fundusze Europejskie dla Dostępności – Głusi” , którego celem jest zwiększenie świadomości na temat dostępności.

Założenia dostępności dotyczą osób z niepełnosprawnościami w tym osób głuchych. W związku z tym, istnieje silna potrzeba, aby prowadzić działania edukacyjne o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z prawa jakie ma otoczenie. Ponadto osoby głuche są również aktywne zawodowe i prowadzą własne firmy, więc są potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Ponadto organizacje pozarządowe są adresatem ustawy o zapewnieniu dostępności osobom o szczególnych potrzebach, jak również ustawy o dostępności cyfrowej.  W związku z tym pragniemy przygotować jak najlepiej jednostki Polskiego Związku Głuchych oraz inne organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością słuchu do przestrzegania obowiązujących przepisów.