Informacje dla absolwentów

W filmie składamy serdeczne gratulacja dla wszystkich absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości – maturę! Zachęcamy również do podjęcia dalszej nauki na poziomie wyższym – Uniwersytecie, Politechnice , Akademii, Instytucie. Wierzymy, że zarówno absolwenci są zainteresowani podjęciem dalszej nauki, jak również uczelnie są zainteresowane I otwarte na przyjęcie w swoje szeregi niesłyszących i słabosłyszących kandydatów na studentów. W filmie zamieściliśmy informacje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie do podjęcia nauki, ale również finansowania przez PFRON w ramach program „Aktywny samorząd” studentów, którzy znajdują się w sytuacji pozwalającej na korzystanie z takiej pomocy. W linku pod filmem, ale również kodu QR na samym filmie, można uzyskać szybki dostęp do wniosków i dokumentów, które należy wypełnić, jak również tekst źródłowy, który posłużył nam do przygotowania filmu. Przygotowaliśmy też dla Was zestawienie wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Lista znajduje się również w linku pod filmem, ale też pod kodem QR. Lista zawiera informacje o wszystkich placówkach państwowych jak również niepublicznych szkół wyższych. Zapraszamy do obejrzenia, korzystania z informacji i subskrybowania! Pozdrawiamy – Świat Ciszy

W filmie składamy serdeczne gratulacja dla wszystkich absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości – maturę! Zachęcamy również do podjęcia dalszej nauki na poziomie wyższym – Uniwersytecie, Politechnice , Akademii, Instytucie. Wierzymy, że zarówno absolwenci są zainteresowani podjęciem dalszej nauki, jak również uczelnie są zainteresowane I otwarte na przyjęcie w swoje szeregi niesłyszących i słabosłyszących kandydatów na studentów. W filmie zamieściliśmy informacje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie do podjęcia nauki, ale również finansowania przez PFRON w ramach program „Aktywny samorząd” studentów, którzy znajdują się w sytuacji pozwalającej na korzystanie z takiej pomocy. W linku pod filmem, ale również kodu QR na samym filmie, można uzyskać szybki dostęp do wniosków i dokumentów, które należy wypełnić, jak również tekst źródłowy, który posłużył nam do przygotowania filmu. Przygotowaliśmy też dla Was zestawienie wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Lista znajduje się również w linku pod filmem, ale też pod kodem QR. Lista zawiera informacje o wszystkich placówkach państwowych jak również niepublicznych szkół wyższych.

 

Tekst: Weronika Wyszomirska-Gano

Nagranie i montaż: http://www.studiomajowa.pl/