Świat Ciszy TV edukacja

„Świat Ciszy TV – edukacja” to platforma edukacyjna do nauki języka polskiego oraz zdobywania wiedzy o świecie i bieżących wydarzeniach przez głuchych mająca stały, regularny harmonogram nadawania programów. W myśl założeń edukacji dwujęzycznej wszystkie treści publikowane są w polskim języku migowym z napisami w języku polskim, transkrypcją w języku polskim oraz podaniem definicji trudnych słów co ułatwi naukę języka polskiego i redagowane przez zespół złożony z ekspertów , tłumaczy, głuchych dziennikarzy. Materiały są konsultowane z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z rewalidacji, komunikacji, języka polskiego. W ramach platformy zostanie uruchomiony chat, za pomocą którego użytkownicy będą mogli zadawać pytania ekspertom i wymieniać się doświadczeniami.

„Świat Ciszy TV – Edukacja” to nowatorski projekt wybrany do realizacji w ramach innowacji społecznych „Innowacje na ludzką miarę” przez konsorcjum projektu Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” wspólnie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem st. Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Założeniem „Innowacje na ludzkamiarę” jest wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek i ich opiekunów.