Projekt pt.: „Historia Polski – rozumiem!”

Głównym założeniem naszego projektu jest ukazanie historii Polski w kontekście przekrojowym od początku powstania państwa aż do czasów współczesnych. Wykorzystujemy daty wydarzeń jako punkty wyjścia do wyjaśnienia historii naszego kraju i ich konsekwencji w kontekście budowania państwowości.
W 14 odcinkach edukacyjnych publikowanych w pjm i języku polskim przedstawiamy postaci i wydarzenia, które wpłynęły na historię naszego kraju. Dzięki quizom można sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę.

Jak korzystać z materiałów

Materiały edukacyjne:

 1. Chrzest Polski 966 rok
 2. Koronacja Bolesława Chrobrego na króla w 1025 roku
 3. Rozbicie dzielnicowe 1138 rok
 4. Koronacja Władysława Łokietka w 1320 roku
 5. Bitwa pod Grunwaldem  w 1410 roku
 6. Unia polsko-litewska w Lublinie w 1569 roku
 7. Konstytucja 3 maja 1791 roku
 8. Rozbiory Polski 1772, 1793, 1795 rok
 9. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku
 10. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku
 11. Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku
 12. Ogłoszenie stanu wojennego w 1981 roku
 13. Upadek komunizmu w 1989 roku
 14. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku

 

Realizatorem projektu jest Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych we współpracy z Kołem Głuchego Tłumacza działającym przy OSWG im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.