Zaproszenie do anonimowego badania w sprawie służby zdrowia w Polsce