Zaproszenie: Spotkanie głuchych w schroniskach górskich

„The Deaf Waiting on Tables in Mountain Lodges”
„To Be Inclusive” jako motto przewodnie wydarzenia

Komitet turystyki górskiej dla osób niepełnosprawnych / osób o specjalnych potrzebach działający w ramach Stowarzyszenia Alpejskiego Słowenii zapewnia osobom niesłyszącym i niedosłyszącym, a także innym wolontariuszom możliwość uczestnictwa w schroniskach górskich jako kierownik.

Grupa działająca w ramach Komitetu i odpowiedzialna za wydarzenie chce, abyś był częścią ich wydarzenia, dołączając tym samym do jednego z 10 schronisk górskich. Projekt jest otwarty na wszystkich, bez względu na wszelkie niepełnosprawności, a kierowany jest w szczególności do osób niesłyszących i słabosłyszących.

„To be Inclusive” to motto całego wydarzenia, które oferuje osobom głuchym i niedosłyszącym, a także innym wolontariuszom możliwość wypróbowania swoich sił podczas różnych zajęć na stokach słoweńskich gór. Podczas trwania wrześniowego projektu zostaną przedstawione przykłady integracji poprzez współpracę oraz komunikację wielojęzyczną.

Niniejszy Komitet promuje/stawia na integrację oraz zaangażowanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej, a także podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej umiejętności osób głuchych.

Impreza odbędzie się podczas dwóch ważnych wydarzeń:
17-23 września – podczas Międzynarodowego Tygodnia Głuchych
23 września – podczas Międzynarodowego Dnia Języków Migowych

Uczestnicy projektu będą mieli również okazję zapoznać się ze słoweńskim językiem migowym (SLS) oraz życiem osób niesłyszących i niedosłyszących.

Komitet serdecznie zaprasza do odwiedzenia ich w jednej z 10 lóż i uczestnictwa w kampanii społecznej otwartej dla każdego. Ludzie kochający góry oraz wzgórza – łączmy się!

Poniżej link do filmu o projekcie przemigany w międzynarodowym języku migowym: https://www.youtube.com/watch?v=8XErppsBI7M

 

Tekst: Weronika Wyszomirska-Gano

Nagranie i montaż: http://www.studiomajowa.pl/