Pierwszy Międzynarodowy Dzień Głuchego

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Głuchego

Referendum dotyczące Światowego Dnia Głuchych odbyło się w 1958 roku. Referendum miało na celu wybranie dnia, w którym odbywać się będą manifestacje oraz wszelkie imprezy popularyzujące temat głuchoty na całym świecie. W głosowaniu wzięło udział kilkanaście państw, jedenaście z nich zagłosowało za czwartą niedzielą września. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Światowej Federacji Głuchych, które odbyło się 3 września 1958 roku ustanowiono ostatnią niedzielę września w każdym państwie jako „Międzynarodowy Dzień Głuchego”.

28 września - Międzynarodowy Dzień Głuchego

Nawiązując do uchwały po ustaleniach Polskiego Związku Głuchych pierwszy Dzień Głuchego w Polsce Ludowej obchodzono 28 września. Jednym z celów Dnia Głuchego
była manifestacja łączności z innymi stowarzyszeniami głuchych całego świata.
Redakcja z tej okazji wydała numer specjalny „Biuletynu Informacyjnego PZG” w zwiększonym nakładzie, by przyczynił się on do popularyzacji tego święta. Na łamach ówczesnego Biuletynu ukazały się poniższe słowa:

Działania te miały na celu ugruntowanie na świecie idei pokoju i braterstwa narodów, jako podstawy i rękojmi, że tylko w takiej atmosferze nasza współpraca międzynarodowa przy rozwiązywaniu problemu społecznego — resocjalizacji ludzi pozbawionych słuchu — doprowadzi do pozytywnego przywrócenia ich społeczeństwu jako użytecznych obywateli.
Drugim aspektem „Dnia Głuchego” organizowanego w Polsce jest zapoznanie naszego społeczeństwa z właściwymi poglądami na istotę głuchoniemoty, jej przyczyny, z profilaktyką i zagadnieniami rewalidacji głuchoniemych, z sytuacją głuchoniemych w Polsce Ludowej, rolą Polskiego Związku Głuchych i jego osiągnięciami.*

Pierwszy międzynarodowy Dzień Głuchego był uroczyście obchodzony we wszystkich placówkach Związku w całej Polsce. Zarząd Główny PZG we współpracy z Oddziałem warszawski, Kołem warszawskim oraz Klubem Sportowym Głuchych zorganizowali uroczystości w stolicy. Główne uroczystości odbyły się 27 września w sali Dyrekcji Języków Obcych przy ulicy Jasnej.

Tego dnia obecni byli głusi delegaci wsi, zatrudnieni na roli w majątkach szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, tym samym połączono uroczystość dożynek. Na spotkaniu obecna była również delegacja Wszechniemieckiego Związku Głuchych z Berlina (NRD) wraz z pływacką kadrą sportową. Całej delegacji przewodniczył Prezes Günter Wöller oraz Redaktor czasopisma „Der Deutsche Gehörlose”.
Podczas spotkania przedstawiciele Związku zapoznali członków i zebranych gości ze znaczeniem Międzynarodowego Dnia Głuchych przedstawiając całą swoją działalność oraz osiągnięcia.
Po części oficjalnej przyszedł czas na rozrywkę, specjalnie na tę okoliczność zaproszono z Łodzi zespół taneczny głuchych, który zaprezentował kilka tańców ludowych, zachwycając tym samym publiczność. Wieczorem odbyła się całonocna zabawa, w której wzięli udział wszyscy zaproszeni goście.
W ramach obchodów uroczystości na pływalni Pałacu Kultury i Nauki odbyły się dwudniowe zawody pływackie NRD — Polska, zakończony wynikiem 105:51.

Spotkanie obu krajów miało ogromne znaczenie dla Polskiego i Niemieckiego Związku Głuchych, konferencja bowiem obfitowała w cenne informacje, wskazówki oraz rady, które niewątpliwie pomogły w zaszczytnej pracy społecznej dla dobra głuchego społeczeństwa.

-
* Biutetyn Informacyjny Polskiego Związku Głuchych, numer specjalny, str. 3