Nawiązanie współpracy PZG ZG z klubem sportowym „Mazowsze” Warszawa (PJM)